باریستا من

باریستا چیست

باریستا به چه کسی میگویند باریستا (barista) واژه‌ای ایتالیایی است و به کسی گفته می‌شود که فارغ از جنسیت، مسئول تهیه نوشیدنی‌های گرم و سرد بر پایه اسپرسو است. در اصل هر کافه قسمتی به نام بار دارد که محل…